fbpx

Pikó András és támogatóinak polgármesteri programja
2024-2029

Kedves Látogató!

A Józsefvárosi Önkormányzatban az elmúlt években nagyon fontos szerepet játszott a lakókkal való együttműködés, a közös önkormányzás. 2019 óta nagyon sok fejlesztést valósítottunk meg a kerületben, és mindegyiknél kikértük az Önök véleményét is arról, hogy mire lenne szükségük, hogy tetszenek a terveink. Nem volt ez természetesen másképpen a 2024-2029-es ciklusra szóló polgármesteri program esetében sem, ennek eredményeképpen született meg az alábbi program.

Mi változott a programban a társadalmi vita hatására?

A Pikó-program tervezetét március folyamán társadalmi vitára bocsátottuk. A programhoz kapcsolódó kérdőívünk kifejtős részében vagy külön levélben összesen 15 írásos vélemény érkezett, ezen kívül számos javaslat hangzott el a március 19-i nyilvános fórumon.

A véleményt megfogalmazók szinte kivétel nélkül további bővítéseket ajánlottak, senki nem tett javaslatot valamelyik programpont törlésére. A felvetések jelentős része bekerült a végleges szövegbe, így az egyébként sem rövid program tovább hosszabbodott.

 

Többeket érdekelt, hogyan fogjuk felhasználni ezt a terjedelmes dokumentumot. A program elsősorban a választási győzelem utáni cselekvésünk vezérfonala lesz, ez az, amit meg akarunk csinálni. A program elfogadását és végrehajtásának támogatását a Pikó András polgármesterré választását támogató pártok és civil szervezetek megállapodása is tartalmazza. Bizonyára kevesen fogják teljes egészében elolvasni a programot, de többen lesznek, akik egy-egy őket érdeklő részt tanulmányoznak át alaposabban. A program szolgál majd a rövidebb tájékoztató anyagok, szórólapok alapanyagaként.

Mielőtt részletesen ismertetjük a változtatásokat, röviden arról, hogy miért nem került be a programba minden jó felvetés. A javaslatok egy része nem önkormányzati hatáskörbe tartozó problémát vetett fel. Sok olyan ötletet kaptunk, amit figyelembe fogunk venni a munkánkban, de túl részletekbe menők lennének a programban. Volt néhány olyan javaslat is, ami más helyen már szerepelt a szövegben. 

Végül voltak olyan nagyon fontos felvetések, amelyek esetében nem láttuk biztosítottnak, hogy elő tudjuk teremteni rá a költségvetési forrást. Ez a program szigorúan a reális megvalósíthatóság talaján áll. A legfontosabb olyan elképzelés, amelyet most anyagi okokból nem mertünk vállalni, de ha pályázati forrásból sikerül rá többlet-forrást szerezni, akkor megcsináljuk, a támogatott lakhatás fogyatékos emberek számára. 

Többen szóvá tették, hogy egyes szövegrészek, fogalmak nem világosak, bővebb kifejtést igényelnek. Ennek megfelelően a végleges szövegben közérthetőbbé tettük például az egészséges utcák, az esőkert, az integrált park vagy a lakáscsatolás fogalmát. Jobban kifejtettük a gyerekrészvételi költségvetés jelentőségét és működését. Igyekeztünk gördülékenyebbé tenni a megfogalmazást.

Az elmúlt évek eredményeit összefoglaló részeket néhány adattal tovább bővítettük, helyenként konkrétabbá tettük. Több helyen is igyekeztünk logikusabb rendbe szervezni a vállalások sorrendjét. 

A program első változatának megfogalmazása után két örömteli esemény is történt. A 2024-es Smart Budapest Fórum résztvevői a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által alapított Smart Budapest Díjjal ismerték el a kerület megújított parkolási rendszerét. A K-Monitor évente értékeli az önkormányzatok átláthatóságát. Már korábban is több helyet léptünk előre, de idén a Józsefvárosi Önkormányzat az ország legátláthatóbban működő önkormányzata lett. Mindkettőt beírtuk a teljesítményeink közé, ahogy azt a korábbi változatban kifelejtett elismerést is, hogy Befogadó Óvodák programunk nemzetközi SozialMarie díjban részesül

A program legfontosabb új elemei, vállalásai

A legjelentősebb változás az egészségügyi részben történt. Egészségügyi szakértők és kerületi háziorvosok véleménye alapján a korábbinál világosabban tudtuk megfogalmazni a céljainkat és jobban konkretizáltuk a javaslatainkat. 

Az egészségügy terén legfontosabb célunk, hogy hosszabb és egészségesebb élete legyen a józsefvárosiaknak. A korábbi változathoz képest most pontosabban meghatároztuk, hogy ebből a szempontból melyek a legnagyobb kockázatot jelentő betegségek a kerületben. Vállaljuk, hogy felmenő rendszerben, a kevésbé módosokkal kezdve, évente polgáronként legalább 4000 forintot szánunk az elégtelen állami egészségügyi támogatás kiegészítésére a kerület költségvetéséből. Kiemelt célunk a várólisták rövidítése, hogy senkinek se kelljen hónapokat várni egy vizsgálatra. 

Technikai fejlesztésekkel segítünk a háziorvosainknak, hogy hatékony, gyors és kényelmes elérhetést tudjanak biztosítani minden betegüknek. Azt is megszervezzük, hogy a háziorvosok naprakész információval rendelkezzenek a szakorvosi várólistákról. Az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten beszállunk az időskorban oly veszélyes tüdőgyulladáshoz vezető fertőzést megelőző, Európa jelentős részében ingyenes pneumococcus-oltás és más, egészségszakmailag javasolt, de drága oltások finanszírozásába is. 

A többi témakör esetén csak kisebb változások, kiegészítések történtek, a leglényegesebbek a következők:

 • Eleve úgy gondoltuk, hogy a zöldterületek fejlesztésének egyik fő célja a klímaváltozás hatásainak, így a hősziget-hatásnak a mérséklése, de ezt most közvetlenül is megfogalmaztuk. Megfelelő magyarázattal bekerült a szövegbe a szivacsváros koncepciója is. 
 • Bővítettük a tervezett közterület-felújítások és zöldítések listáját.
 • Új vállalás, hogy 2025 elejére minden mellékutcára kiterjesztjük a 30 km/órás sebességhatárt, hogy kevesebb legyen a baleset, kisebb a légszennyezés és a zaj.
 • 99-es buszvégállomás áthelyezési tervinél kiemeltük, hogy a Blaha Lujza téri kapcsolat megmarad.
 • Szintén új vállalás, hogy a ciklus végén elindult a „zero waste” programunk, egy Csarnok-negyedi mintaprogram formájában. 
 • Többek javaslata alapján a következő ciklusban szemléletformáló kampányokat indítunk a köztisztaság megtartása iránti cselekvő igény felkeltésére és erősítésére. A hulladék kezelése és csökkentése a környezeti nevelés szerves részévé válik a környezet- és természetvédelem szempontjából is.
 • A program eddig is foglalkozott a közterület-felügyelet legfontosabb feladataival, melyek közé bekerült az élelmiszerboltok előtti alkoholfogyasztási tilalom betartásának ellenőrzése.
 • A lakásügynökségről szóló részbe javaslatok alapján bekerült, hogy ezzel az eszközzel a lakáskiadókat ingatlanuk hosszú távú kiadására ösztönözzük.
 • Az önkormányzati bérlők otthon-felújítási támogatásának, a Pécsi Eszter társasházi pályázatnak és az energiacsomagok formájában nyújtott támogatásoknak az együttes keretösszegét a következő önkormányzati időszak végére a háromszorosára emeljük.
 • Minden önkormányzati háznak lesz a bérlők által is könnyen elérhető felelőse.
 • A szociális szolgáltatások fejlesztésével arra törekszünk, hogy a szociális támogatások bővítése révén újonnan a látókörünkbe került rászorulók személyre szabott szociális segítséget kapjanak
 • A kultúra részben kitértünk a nemzetiségi önkormányzatok támogatására és a józsefvárosi zsidó hagyományok ápolására is. 
 • Bekerült, hogy új kulturális-közösségi helyszínt hozunk létre a Losonci lakótelepen. Több új elem került a sportélet serkentésére vonatkozó részbe is.
 • A roma program keretében kiemeltük a fővárosi fenntartású Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Házával történő együttműködést, különös tekintettel arra, hogy nemsokára ismét megnyílik kerületi telephelyük, a Napház.
 • A szolgáltató önkormányzat részben egyértelműen vállaltuk az ügyfeleknek történő válaszadás időtartamának rövidítését.
 • Annak érdekében, hogy a rosszabb állapotú üres üzlethelyiségekbe is élet költözzön, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal olyan mikrohitel megoldásokon dolgozunk mikrovállalkozások számára, ahol a bérleti díj kedvezménye egyúttal kamattámogatásként jelenik meg.  

Nagyon köszönjük a véleményeket és javaslatokat, az Önök közreműködésével tovább gazdagodott a program.